Jak poprawnie improwizować, co ćwiczyć, ile ćwiczyć, czego trzeba się nauczyć, żeby improwizować. Na takie pytania odpowiada „Szkoła improwizacji na saksofon”.

Jest to multimedialna, interaktywna prezentacja zawierająca nuty, podkłady muzyczne, metronom, klawisz do strojenia i wiele „wodotrysków”.  A oprócz tego jest zwykłą książką z barwną szatą graficzną, umieszczoną na płycie DVD-rom i wyświetlaną na ekranie komputera.  Polecam przejrzenie kilku spośród 188 jej „kartek”.

Krzysztof Kralka, jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz absolwentem Wydziału Filozoficzno ? Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Prace magisterskie: ?Harmonia w muzyce jazzowej? pod kierunkiem prof. Franciszka Wesołowskiego oraz ?Multimedialne Kompendium Wiedzy o Saksofonie? pod Kierunkiem prof. Edwarda Bogusławskiego i Jerzego Główczewskiego. Autor jest koncertującym muzykiem ? saksofonistą, pedagogiem, autorem wielu muzycznych wortali internetowych. Od wielu lat prowadzi studio nagrań, gdzie powstała muzyka do filmów i prezentacji multimedialnych, płyt i reklam a także dźwięki do niniejszej ?Szkoły improwizacji?

+

Na tej stronie Szkoły masz okazję pograć z towarzyszeniem żywego, swingującego bębniarza. Szczotkami, pałkami w swingu oraz w funk. Ikona perkusji znajduje się na wielu stronach Szkoły – możesz zatem wybrać: ćwiczysz z metronomem w wielu tempach ( kliknij ikonę metronomu) albo ze swingującym perkusistą.

+

Jedno z podstawowych ćwiczeń – umiejętność poprawnego zagrania gam majorowych, w sposób opisany w Szkole… Ćwicz z metronomem lub bębniarzem.

+

Takich ćwiczeń jest w Szkole kilka: należy zaznaczyć w omówiony w demonstracyjnym filmie sposób progresje zadanych akordów. Ta umiejętność jest niezbędna do prawidłowej analizy harmonicznej improwizowanego utworu. Po odpowiedź kliknij na okulary.

+

Gadające koło kwintowe. Po najechaniu na symbol akordu – usłyszysz zaśpiewany nazwami dźwięków akord, skale etc. Możesz sam wypowiadać składniki akordu i sprawdzać prawidłowość odpowiedzi. Oczywiście w rytm metronomu ( zalecane:)).

+

Szkoła zawiera kilkadziesiąt podkładów dźwiękowych do nauki improwizacji. Nagranych sekcją rytmiczną: bębny, bas i fortepian. W różnych tonacjach dla altu i tenora. Także w różnorodnych tempach. Format mp3 – można więc przegrać łatwo do playera i grać ze słuchawkami, jeśli przy komputerze będzie niewygodnie. I co najważniejsze, początek każdego chorusu sygnalizowany jest dzwonkiem. Nawet jeśli wylecicie w trakcie grania – to tylko na kilka taktów :)!

+

Blues jest dla improwizacji bardzo ważny. Kształtuje poczucie czasu i dźwięku. Szkoła wyjaśnia skale bluesową, formę, harmonikę i inne elementy bluesa. Można ćwiczyć bluesa z akompaniamentem sekcji rytmicznej, w sześciu tonacjach, czterech tempach, oddzielnie dla altu i tenora.

+

To strona „techniczna” prezentacji. Tu się można porządnie nastroić. Grają wszystkie klawisze. Po kliknięciu. Można też skorzystać z metronomu i bębniarza.

+

Rozwiewam kilka mitów o improwizacji. Ku pokrzepieniu serc.

+

Dla współczesnego saksofonisty, który musi odnaleźć się w różnych gatunkach ważna jest pentatonika. Dlatego jej poświęciłem szczególnie wiele ćwiczeń. podobnie jak i patentom, których zamieściłem ponad 250. Oprócz tych kilku slajdów, Szkoła zawiera całe bogactwo ćwiczeń, wykładów, wykresów i nut. Opracowana jest w technikach multimedialnych, na płycie kompaktowej. Niemal wszystkie strony Szkoły grają, mówią, śpiewają, rysują bądź po prostu wyglądają. Po dokładnym przestudiowaniu – improwizacja nie będzie już tabu. A oto szczegółowa zawartość Szkoły.

Spis zawartości:

1 Strona tytułowa

2 Spis treści

3 Wstęp

4 Copyright

5 O autorze

www.kralka.pl

7 Jak korzystać z prezentacji?

8 Czym jest improwizacja?

9 Terminologia

10 Terminologia cd

11 Notacja

12 Notacja amerykańska

13 Dlaczego trzeba ćwiczyć skale?

14 Jak ćwiczyć skale i pasaże?

15 Trzy podstawowe skale !

16 Jak buduje się akordy jazzowe@!?

17 Poćwicz znajomość budowy czterodźwięków septymowych na stopniach gamy majorowej

18 Skale kościelne

19 Artykulacja

20 Tonacje i znaki przykluczowe

21 Pokrewieństwo tonacji, system dur-moll

22 Czym jest koło kwintowe?

23 Budowa koła kwintowego

24 Skale i akordy majorowe

25 Skale majorowe w układzie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)

26 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (2 takty)

27 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w górę i w dół)

28 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w górę)

29 Gamy majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w dół)

30 Tercje w gamach majorowych w układzie chromatycznym (2 takty)

31 Tercje majorowe w układzie chromatycznym (1 takt, w dół)

32 Tercje majorowe naprzemienne w układzie chromatycznym (2 takty, w górę)

33 Tercje majorowe naprzemienne w układzie chromatycznym (2 takty, w dół)

34 Pasaż majorowy septymowy w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)

35 Ciąg akordów majorowych septymowych w następstwie dwutaktowym

36 Ciąg akordów majorowych septymowych w następstwie jednotaktowym

37 Ciąg akordów majorowych septymowych w następstwie półtaktowym

38 Poćwicz znajomość gamy majorowej (durowej)

39 Poćwicz znajomość pasażu (akordu) majorowego z wielką septymą

40 Skala minorowa, dorycka i akordy minorowe, *

41 Skala minorowa, dorycka w układzie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)

42 Pasaż minorowy septymowy w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)

43 Ciąg akordów minorowych septymowych w następstwie dwutaktowym

44 Ciąg akordów minorowych septymowych w następstwie jednotaktowym

45 Ciąg akordów minorowych septymowych w następstwie półtaktowym

46 Poćwicz znajomość skali mollowej, doryckiej

47 Poćwicz znajomość pasażu (akordu) mollowego, septymowego

48 Skala dominantowa, podstawowa, miksolidyjska i akordy dominantowe

49 Skala dominantowa, miksolidyjska w układzie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)

50 Pasaż dominantowy septymowy w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)

51 Następstwo dominant septymowych w postępie dwutaktowym

52 Ciąg dominant septymowych w następstwie dwutaktowym

53 Następstwo dominant septymowych w postępie jednotaktowym

54 Ciąg dominant septymowych w następstwie jednotaktowym

55 Ciąg dominant septymowych w następstwie półtaktowym

56 Poćwicz znajomość budowy skali dominantowej, miksolidyjskiej

57 Poćwicz znajomość budowy pasażu (akordu) dominantowego, septymowego

58 Dominanta

59 Dlaczego saksofonista powinien znać harmonię?

60 Podstawowe terminy harmoniczne

61 Czym jest progresja II ? V ? I ?

62 Analiza harmoniczna utworu ?Satynowa dola? , forma AABA *

63 Zaznacz progresje II ? V w utworze ?The More I Si-uks?

64 Zaznacz progresje II ? V ? I w utworze ?All the Things, Your Arek?

65 Zaznacz progresje II ? V i II ? V – I w utworze ?Some Day My Prince Polo Will Come?

66 Zaznacz progresje II ? V i II ? V – I w utworze ?Ornitolog Y?

67 Akordy dominantowe w stosunku trytonu

68 Forma utworu improwizowanego

69 Progresja II – V w następstwie dwutaktowym

70 Progresja II – V w następstwie jednotaktowym

71 Progresja II – V w następstwie półtaktowym

72 Progresja II ? V – I w następstwie 2, 2, 4 takty

73 Progresja II ? V – I w następstwie 1, 1, 2 takty

74 Progresja II ? V – I w następstwie: pół, pół, cały takt

75 Progresja II ? V – I: ćwierć, ćwierć, i pół taktu

76 Poćwicz znajomość budowy czterodźwięków septymowych na II, V i I stopniu gamy majorowej ( II-V-I)

77 Skale bebopowe

78 Skala zmniejszona w układzie chromatycznym (2 takty, w górę i w dół)

79 Skala półton -cały ton od C (2 takty, w górę i w dół)

80 Pograj ze swingującym bębniarzem

81 Skala półton -cały ton od C# (2 takty, w górę i w dół)

82 Skala półton -cały ton od D (2 takty, w górę i w dół)

83 Skala alterowana w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)

84 Skala 7b9 w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)

85 Pasaż zmniejszony w postępie kwintowym (1 takt, w górę i w dół)

86 Spisywanie solówek z nagrań

87 Skala frygijska w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)

88 Lista najczęściej używanych skal@!

89 Zestawienie najczęściej spotykanych akordów (1)

90 Zestawienie najczęściej spotykanych akordów (2)

91 Zestawienie najczęściej spotykanych akordów (3)

92 Strojenie, metronom i perkusja (drums)

93 Blues

94 Schemat harmoniczny bluesa

95 Schemat harmoniczny bluesa maj7

96 Różne odmiany bluesa

97 Blue notes

98 Skale bluesowe

99 Skala bluesowa we wszystkich tonacjach

100 Skala bluesowa w postępie kwintowym (2 takty, w górę i w dół)

101 Jak improwizować w bluesie?

102 Najczęściej grane tonacje bluesa: F, C, G

103 Najczęściej grane tonacje bluesa: D, A, E

104 Blue notes poza bluesem

105 Improwizacja w big bandzie

106 Improwizacja w małym składzie

107 Double tempo, half tempo

108 Break

109 Special chorus

110 Improwizacja na chałturze

111 Improwizacja w stylu pop, rock, country, hip hop

112 Improwizacja w tonacjach mollowych

113 II ? V ? I moll 2 2 4 takty

114 II ? V ? I moll 1 1 2 takty

115 II ? V ? I moll 05 05 1 takt

116 Improwizacja w stylu funk

117 Pentatoniki

118 Pentatonika major i minor d tonacji D

119 Pentatonika, ćwiczenia 1

120 Pentatonika, ćwiczenia 2

121 Pentatonika, ćwiczenia 3

122 Pentatonika, ćwiczenia 4

123 Pentatonika, ćwiczenia 5

124 Pentatonika, ćwiczenia 6

125 Pentatonika, ćwiczenia 7

126 Pentatonika, ćwiczenia 8

127 Pentatonika, ćwiczenia 9

128 Pentatonika, ćwiczenia 10

129 Pentatonika, ćwiczenia 11

130 Pentatonika, ćwiczenia 12

131 Pentatonika, ćwiczenia 13

132 Pentatonika, ćwiczenia 14

133 Pentatonika, ćwiczenia 15

134 Pentatonika, ćwiczenia 16

135 Pentatonika, ćwiczenia 17

136 Pentatonika, ćwiczenia 18

137 Pentatonika, ćwiczenia 19

138 Pentatonika, ćwiczenia 20

139 Pentatonika, ćwiczenia 21

140 Pentatonika, ćwiczenia 22

141 Pentatonika, ćwiczenia 23

142 Pentatonika, ćwiczenia 24

143 Pentatonika, ćwiczenia 25

144 Pentatonika, ćwiczenia 26

145 Pentatonika, ćwiczenia 27

146 Pentatonika, ćwiczenia 28

147 Pentatonika, ćwiczenia 29

148 Pentatonika, ćwiczenia 30

149 Pentatonika, ćwiczenia 31

150 Pentatonika, ćwiczenia 32

151 Pentatonika, ćwiczenia 33

152 Pentatonika, ćwiczenia 34

153 Pentatonika, ćwiczenia 35

154 ?Akordy coltrainowskie?

155 I – VI7 ? II ? V w następstwie kwintowym

156 Patenty

157 Patenty 1

158 Patenty 2

159 Patenty 3

160 Patenty 4

161 Patenty 5

162 Patenty 6

163 Patenty 7

164 Patenty 8

165 Patenty 9

166 Patenty 10

167 Patenty 11

168 Patenty 12

169 Patenty 13

170 Patenty 14

171 Patenty 15

172 Patenty 16

173 Patenty 17

174 Patenty 18

175 Patenty 19

176 Patenty 20

177 Patenty 21

178 Patenty 22

179 Patenty 23

180 Patenty 24

181 Patenty 25

182 Patenty 26

183 Patenty 27

184 Mity o improwizacji

185 Jak zostać gwiazdą improwizacji

186 Zawartość 1

187 Zawartość 2

188 Zawartość 3
Przez Krajowe Biuro ISBN Biblioteki Narodowej, Szkole został nadany numer ISBN : 978-83-924921-0-8

Cena 100 zł – jak zamawiać?